Wat is de christengemeente Uitzicht?

Christengemeente Uitzicht wordt gevormd door gelovigen die samenkomen in de Naam van Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Hoewel de samenkomsten onder de naam christengemeente Uitzicht plaats vinden, is dit niet meer dan een naam ter herkenning. Wij komen samen in de Naam van onze Here Jezus Christus, op grond van Zijn volbrachte werk op het kruis van Golgotha tot redding van de wereld.

Christengemeente Uitzicht erkent dat de Bijbel voor de tijd waarin wij nu leven slechts één Gemeente kent: het wereldwijde Lichaam van gelovigen waarvan Christus Zelf het Hoofd is. In de erkenning van deze eenheid, komen we als gelovigen samen rond de Bijbel, het betrouwbare, gezaghebbende en geïnspireerde Woord van God.

In de samenkomsten willen wij de Bijbel open en onbevooroordeeld onderzoeken, vanuit de oorspronkelijke context, in het besef over wie een Bijbelse geschiedenis handelt en aan wie de Woorden van God gericht zijn. Daarbij willen we rekening houden met het onderscheid dat de Bijbel zelf maakt tussen de verschillende fasen in de ontwikkeling van Gods heilsplan. Op deze basis wordt door Schrift met Schrift te vergelijken geprobeerd de interpretatie van de Bijbel ook in de Bijbel zelf te zoeken.