Hoe en waar komt de gemeente samen?

Binnen de gemeente wordt nadruk gelegd op het vrijmoedig uitdragen van het geloof en onderlinge aandacht en betrokkenheid. Hieruit worden verschillende activiteiten vanuit de gemeente zelf georganiseerd. Initiatieven die passen binnen de doelstelling van de stichting en die aansluiten bij de geloofsgrondslag van de gemeente, worden aangemoedigd.

De gemeente komt elke zondag samen in:
gebouw “de Harmonie”
Deventerweg 42,
3843 GD  Harderwijk

DIENSTEN
beginnen om 10.00 uur

De stichting fungeert als een facilitair orgaan, d.w.z. dat de stichting tracht te voorzien in datgene dat nodig is om als gemeente samen te kunnen komen.

Het werk van de stichting Uitzicht is een geloofswerk. Dit betekent dat het werk wordt bekostigd uit collectes en vrijwillige bijdragen.

Voor de bezoekers van de samenkomsten wordt periodiek een nieuwsblad uitgegeven.