Wie geeft er leiding en verantwoording

Het bestuur van stichting Uitzicht draagt zorg voor het in goede orde kunnen houden van de samenkomsten van de gemeente, het beheren van de gelden en het afleggen van verantwoording aan de gemeente.
Het bestuur is samengesteld uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

De gemeente kent geen vaste voorganger maar elke zondag wordt er gewerkt met een gastspreker. Deze gastspreker ontvangt een vergoeding voor de onkosten.

Het bestuur van de stichting draagt primair zorg voor de praktische uitvoering van haar taken, daarin bijgestaan door vrijwilligers in de gemeente. Het bestuur ontvangt geen beloning voor de diensten die ze levert.

Wij gaan uit van de overtuiging dat de gemeente zelf zorg draagt voor een actieve bijdrage aan de onderlinge pastorale zorg.

Ten aanzien van de Bijbelstudies en Woordverkondiging ligt er een grote verantwoordelijkheid bij de gemeente zelf om alle dingen met betrekking tot leer en praktijk te toetsen aan Gods Woord, los van menselijke tradities of leringen. Onderlinge vragen trachten we gezamenlijk vanuit de Bijbel beantwoord te krijgen.
Het bestuur legt ten minste een keer per jaar in een gezamenlijke bijeenkomst verantwoording af over gemaakte keuzes en financiën.

anbi nr. 819244211