Diensten bekijken via livestreaming

Elke zondag houden wij, indien de omstandigheden het toelaten, een dienst.
Deze wordt gestreamd en kunt u live bijwonen door een email te sturen naar: stichting.uitzicht@outlook.com.

Omdat wij de verkondiging van het woord belangrijk vinden, is deze beschikbaar via onze website en ons YouTube kanaal van stichting uitzicht. Via onderstaande link:

https://www.youtube.com/channel/UC7pi3B_zVyQnzvM-m8lrwBQ/videos


Onze uitgangspunten staan op deze site vermeld. Wij geloven in het onderzoeken van het woord van God in al zijn facetten. Dit kan betekenen dat de woordverkondiging vragen oproept omdat meningen verschillen. We respecteren sprekers die vanuit maatschappelijke opvattingen en overtuigingen het Woord concreet willen maken maar die niet perse volledig overeenkomen met onze uitgangspunten en visie. Verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de dienstdoende spreker. We nodigen u uit om net als de Bereers een onderzoekende houding te hebben naar de schrift en onze naaste. “En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren (Hand.17:11).